Svenska Väg introducerar stenasfalt.

Svenska Väg kommer under 2016 att introducera stenasfalt, en ny gatubeläggning som kan vara lösningen på kommunernas problem med hälsofarliga vägpartiklar.

Svenska Väg kommer under 2016 att introducera stenasfalt, en ny gatubeläggning som kan vara lösningen på kommunernas problem med hälsofarliga vägpartiklar. Stenasfalt är hårdare än vanlig asfalt och står effektivt emot påverkan från fordonstrafik och dubbdäck och avger därför färre skadliga partiklar.

Kungsängen Terazzo är en ny slitstark golv- beläggning som passar särskilt bra för butiker, lager och skolor. Den finns att få i olika färger, allt efter kundens önskemål.