Svenska Väg expanderar i Kungsängen

Svenska Väg har fått till stånd en ändring i stadsplanen i Upplands Bro kommun. Den innebär att företagets markområde i Kungsängen utökas med 4 500 kvadratmeter, vilket leder till rymligare arbetsytor, bättre uppställnings-platser och rationellare arbete.

Svenska Väg har fått till stånd en ändring i stadsplanen i Upplands Bro kommun. Den innebär att företagets markområde i Kungsängen utökas med 4 500 kvadratmeter, vilket leder till rymligare arbetsytor, bättre uppställnings-platser och rationellare arbete.  Innan den utökade ytan kan tas i bruk måste skog avverkas och utfyllnad ske. 

Effektivare kostnadsuppföljning

Svenska Vägs har infört ett nytt rationellt tidrapporteringssystem. Det nya systemet ger enklare och snabbare kostnadsuppföljning i produktionen och effektiviserar på så sätt arbetet för våra uppdragsgivare.