Tätningsarbeten

Tätskikt expanderar

Tätskiktsområdet är ett av våra snabbast växande kompetensområden. När vägtunnlar, broar, tak och andra objekt får nytt tätskikt undviks vattenskador och det nya tätskiktet ger också i många fall förbättrad isolering med lägre energiförbrukning som följd. Vi gräver ut och röjer, leder bort vatten, dränerar och torkar och därefter lägger vi tätskikt och återfyller när det behövs.