Stenarbeten

Hantverksskicklighet är viktigast

Ett avancerat stenarbete kräver stor kunskap och hantverksskicklighet. Våra stensättare har därför ett gediget yrkeskunnande både när det gäller material, hantverk och estetik. Vi anlägger murar, sätter kant- och gatsten och anlägger dekorativa stenpartier i parker. Vi stensätter gårdar och planteringar och vi bygger och renoverar också stentrappor.

Vårt arbetsmaterial utgörs i första hand av natursten men också av andra typer av plattor och stenmaterial samt betong.