Så här arbetar vi

när vi lägger slitstark gjutasfalt och mastix

Gjutasfalt används sedan länge som vattentätt tätskikt. Till skillnad från vanlig asfalt innehåller gjutasfalt mer bindemedel och finare krossmaterial vilket gör den hård, slitstark och väl lämpad för p-däck, innergårdar, terrasser, betongbjälklag och broar. 
Inget arbete är det andra likt men nedan följer en beskrivning av hur ett arbete med tätskikt av gjutasfalt brukar gå till. 


FÖRBEREDELSE INFÖR LÄGGNING AV GJUTASFALT 

Arbetet inleds med att väl rengjorda ytor blåses av med hjälp av kompressor eller lövblås. 
Efter noggrann syn att ytan är ordentligt avblåst primeras ytan. Primern ska sedan fälla ut i 24 timmar innan tätskiktet kan påföras. 
Tätskiktsmatta monteras sedan mot underlaget genom helsvetsning med hjälp av mattvagn. 
Montering av uppvik och nedvik sker genom att mattan värms upp med hjälp av handbrännare. 
Efter monteringen av tätskiktmattan provtrycks ytan i tre dygn för att säkerställa absolut täthet innan det är dags för läggning av gjutasfalt.

LÄGGNING AV GJUTASFALT

Gjutasfaltmassan transporteras ut till arbetsplatsen i för ändamålet avsedd transportkokare utrustad med värme och blandare. Massan tippas sedan i en asfaltdumper eller vid mindre arbeten i skottkärror. 
Vid större läggningar av gjutasfalt används motordriven läggarbalk med uppgift att fördela massan i rätt tjocklek och fall, vid mindre arbeten utförs arbetet för hand. Vid läggning av Mastix utförs arbetet för hand. 
Skarvar mot eventuell befintlig gjutasfalt bränns ihop med hjälp av gasol. 
Efter läggning av gjutasfalt rengörs ytor där hålkälslister ska monteras. Hålkälet monteras enligt leverantörens anvisningar med handbrännare.