Projektledning

Våra projektledare tar personligt ansvar för sina respektive specialområden.

Det är en av grundstenarna i vår affärsidé och innebär att de leder och driver sina projekt från anbudsförfrågan till garantibesiktning. Som kund hos oss har du därför alltid en och samma kontaktperson under hela arbetets gång.

Länken till nöjda kunder

Projektledarna planerar produktionen och har ansvaret för utrustning och materialanskaffning och de leder produktionspersonalen i samtliga projekt. Det ger hög och jämn kvalitet på uppdragen och skapar tydlighet och säkerhet.