Innergårdar, Terrasser, Parkeringshus

Läckage från innergården eller parkerings- däcket vill ingen ha eller vara med om. En beprövad och trygg lösning är att belägga ytan med gjutasfalt.

Gjutasfalt har en högre kvalitet än vanlig asfalt med en större andel bitumen. Den har dessutom den unika egenskapen att vara vattentät och extra slitstark samt mer ålderbeständig än traditionell asfalt. Den tål också oljor och syror bättre. Genom inblandning av sten-material, sand eller finmakadam kan gjutasfalten anpassas efter alla tänkbara underlag och situationer.
 

SE PDF

Gjutasfalt är en mycket bra lösning för innergårdar, terrasser, park-eringsdäck och parkeringshus men även för broar, tak och balkonger.

Tätt

Gjutasfalt ger en helt vattentät beläggning. I samband med utläggning ser vi också till att fallet blir rätt så att vattnet inte blir stående utan
leds ner i avloppsbrunnar.

Snyggt

Ytan måste inte vara svart utan kan färgsättas, till exempel spridning av marmorkross ger en ljusare yta. Om kunden så önskar kan ytan stenläggas, beläggas med plattor eller gräsmatta ovanpå gjutasfalten. Den fungerar då som ett tätskikt.

Slitstarkt

Jämfört med vanlig vägasfalt är gjutasfalten betydligt slitstarkare. Normalt kan man räkna med minst 30 års livslängd, beroende på belastning, belägenhet och nyttjandegrad.