Grunder

Vi utför flera olika mark-arbeten.

 Det innefattar  gräv-, schaktnings- och bortforslingsjobb.  Vi anlägger grunder i olika byggnadsprojekt över hela Storstockholm. Med hjälp av rätt val av maskiner och tillbehör effektiviserar vi vårt arbete och blir en attraktiv samarbetspartner.