Asfaltbeläggningar

Våra asfaltarbeten genomförs i egen regi och omfattar hela arbetskedjan från tillverkning av asfalt fram till färdig beläggning.

Vårt systerbolag Asfalt i Kungsängen producerar asfalt och gjutasfalt och därmed har vi full kontroll över materialkvaliteten vid alla våra beläggningsarbeten. Vi har erfaren och kunnig personal och vår egen moderna maskinpark. Vi utför beläggningar av vägprojekt, gång- och cykelvägar, parkvägar, uppfarter, parkeringsplatser, skolgårdar och garageuppfarter.

Ett av våra interna mål är att vi ska kunna återvända till tidigare arbetsplatser med stolthet. Det vi bygger håller, oavsett om det är vägar eller affärsrelationer. Det är så vi ser på vårt arbete.