Välkommen till Svenska Väg

ett företag med bred kompetens inom mark- och anläggningssektorn.

VÅR KOMPETENS

Vad kan vi göra för dig?

Vad kan vi göra för dig?

Svenska Väg är ett väletablerat företag med gamla anor och bred kompetens inom alla typer av anläggningsprojekt såsom asfaltläggning, stenarbeten och parkanläggning. Våra erfarna projektledare har en nära relation till uppdragsgivarna som uppskattar vår flexibla organisation och vårt kvalitets- och miljöprogram.

Hos oss har du som uppdragsgivare samma projektledarkontakt från offert till slutbesiktning. Idag har vi ett 40-tal anställda och samtliga medarbetare är erfarna och specialiserade inom sitt kompetensområde. Vi samarbetar också med en rad specialföretag.

Allt i mark från grund till park

Så lyder vårt motto sedan många år och det sammanfattar vår breda kompetens och vårt djupa kunnande inom hela mark- och anläggningssektorn. Vi ställer höga kvalitetskrav på oss själva och vi tror på delegerat ansvar i varje projekt. Allt för att våra kunder ska bli hundraprocentigt nöjda med slutresultatet. Svenska Väg utför entreprenadarbeten i Storstockholms-området och Mälardalen.

Kontakta mig så berättar jag mer om vad Svenska Väg kan göra för er. 

Anders Elofsson VD 
070-862 57 55

Aktuellt från Svenska Väg